WROSlovakialogo_mini1

Majstrovstvá SR World Robotic Olympiad

 

 

 

 

Prvé Majstrovstvá Slovenska medzinárodnej robotickej súťaže WRO sa budú konať 24.9.2019, 08:00 – 16:00 v hlavnej budove Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice. Súťaž sa usporiada v kategórii Regular pre vekové skupiny Elementary, Junior, Senior. Organizuje ju Edutus Slovensko v spolupráci s Nadáciou Talentum Cassoviensis Alapítvány.

 

Podrobný program súťaže nájdete tu: MS WRO Slovakia 2019

 

Na súťaž je potrebné registrovať sa do 17.9.2019 na stránke www.wro.sk

 

Na súťaži bude zabezpečené občerstvenie pre tímy a obed. Registračný poplatok je 20 EUR/tím. Hlavný organizátor Edutus Slovensko po registrácii pošle faktúru, ktorú treba uhradiť do termínu konania súťaže.

 

 

Úžitočné dokumenty na stiahnutie

Kategória Regular

 

Všeobecné pravidlá

 

Elementary 10 – 12 rokov

 

Pravidlá

Pretekárska dráha

 

Junior 13 – 15 rokov

 

Pravidlá

Pretekárska dráha

 

Senior 16 – 19 rokov

 

Pravidlá

Pretekárska dráha

 

Príručka

pre tímy

Príručka

pre rozhodcov

 

 

Stanovenie vekovej skupiny pre kategóriu Regular

Vo všeobecnosti platí, že v danom kalendárnom roku má súťažiaci toľko rokov. Aspoň jeden člen musí byť z vekovej kategórie v ktorej súťaží tím, ďalší členovia môžu byť maximálne o rok mladší ako je udaný spodný vekový limit danej kategórie.

  • Elementary: V ročníku 2019 každí člen tím musí mať menej ako 12 rokov, tj. narodil sa dňa 01.01.2007 alebo neskôr.
  • Junior: V ročníku 2019 každí člen tím musí mať 13-15 rokov, tj. narodil sa v rozmedzí 01.01.2004 – 31.12.2006.
  • Senior: V ročníku 2019 každí člen tím musí mať 16-19 rokov, tj. narodil sa v rozmedzí 01.01.2000 – 31.12.2003.

 

 

Ďalšie informácie nájdete v angličitine na stránke: www.wro-association.orgwww.wro2019.org

 

 

Podujatie podporili